STALPRODUKT


Stalprodukt S.A.

ul. Wygoda 69
32-700 Bochnia
tel. 14/ 615-10-00
fax 14/ 615-11-18

market@stalprodukt.com.pl
www.stalprodukt.com.pl

Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko
przetworzonych wyrobów ze stali, w tym: kształtowników giętych na zimno, blach i taśm elektrotechnicznych (transformatorowych), krążków, arkuszy i taśm z blach walcowanych na gorąco, zimno i ocynkowanych, ochronnych barier drogowych, rdzeni transformatorowych zwijanych.
Spółka posiada własną sieć dystrybucji wyrobów hutniczych. Tworzą ją składy handlowe i biura w kilku miastach na terenie Polski. Oddziały handlowe Stalproduktu podporządkowane są spółce Stalprodukt-Centrostal Kraków Sp. z o.o. Razem z kilkoma spółkami zależnymi o profilu produkcyjnym wchodzi ona w skład Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. Od 1997 r. akcje Stalproduktu notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; w połowie 2006 roku Spółka została umieszczona na liście uczestników indeksu MIDWIG. Spółka posiada certyfikaty: Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001:2008 oraz  Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004, wydane przez TÜV Rheinland InterCert Kft.

Asortyment profili konstrukcyjnych Stalprodukt S.A.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów i wykonawców konstrukcji  stalowych Stalprodukt S.A. w Bochni wydał „Poradnik projektanta konstrukcji z programem obliczeniowym”, zawierający charakterystyki wytrzymałościowe oferowanych profili giętych na zimno oraz szereg cennych informacji o gatunkach stali, normach wymiarowych i materiałowych oraz warunkach dostawy. Obok profili o specjalnym przeznaczeniu jak kapeluszowe, korytkowe, ościeżnicowe, szalunkowe czy rury precyzyjne (w tym również profile o indywidualnych kształtach wykonywanych na zamówienie) należy wymienić kształtowniki o walorach konstrukcyjnych mogące z powodzeniem zastąpić profile walcowane na gorąco. Do tej grupy należą:

•    kształtowniki zamknięte:
    –    rury kwadratowe o wymiarach 14×14/1,0 mm do 200×200/8,0 mm
    –    rury prostokątne o wymiarach 20×9/0,8 mm do 300×100/8,0 mm
    –    rury okrągłe 10/0,6 mm do 273/8,0 mm.
•    kształtowniki otwarte:
    –    kątowniki równoramienne L 20×20/2,0 mm do L 180×180/8,0 mm
    –    kątowniki nierównoramienne L 20×15/2,0 mm do L 180×50/8,0 mm
    –    ceowniki C 25×16/2,0 mm, do C 300×100/8,0 mm
    –    ceowniki półzamknięte C 30×30×10/2,0 mm do C 280×40×15/4,0 mm
    –    zetowniki 50×55×45/4,0 mm do 120×60×60/5,0 mm
    –    kształtowniki zetowe 240×96×84×25/3,0 mm; 300×88×72×25/4,0 mm.

Stalprodukt S.A. wytwarza w/w kształtowniki ze stali niestopowych konstrukcyjnych,  stali stopowych, jakościowych i specjalnych oraz z innych, wykonywanych po uzgodnieniu na zamówienie.

Zakres stosowania
Profile rurowe gięte na zimno stosowane są w konstrukcjach coraz powszechniej. Stosuje się je jako elementy główne i drugorzędne, zarówno w konstrukcjach stałych, jak też w tymczasowych. Są bowiem szczególnie przydatne w budownictwie: przemysłowym (hale, estakady, konstrukcje wsporcze), komunalnym (hale targowe, pawilony wystawowe, dworce), administracyjnym i użyteczności publicznej (przekrycia strukturalne i rusztowe, hale sportowe, trybuny), a także w budowlach inżynierskich (wieże, maszty, mosty). Znajdują one zastosowanie w: elementach konstrukcji kratowych wiązarów dachowych, belek kratowych, słupów, płatwi, elementach lekkiej obudowy oraz jako materiał konstrukcyjny na ogrodzenia, bramy, rusztowania itp. Wypełnione betonem mogą być wykorzystywane jako elementy konstrukcji zespolonych. Zaletą zamkniętych profili rurowych jest wysoka wytrzymałość na skręcanie i wyboczenie.

Materiałem wyjściowym do produkcji zgrzewanych rur o przekroju kwadratowym i prostokątnym jest taśma stalowa gorącowalcowana, zimnowalcowana lub ocynkowana. W wieloklatkowych giętarkach rolkowych taśma jest formowana na przekrój kołowy, następnie zgrzewana indukcyjnie prądami wysokiej częstotliwości (HF), po czym formowana na żądany kształt i wymiar. Zewnętrzne nadlewy spoiny usuwane są mechanicznie poprzez obrabianie skrawaniem w sposób ciągły, przez co powstają gładkie powierzchnie zewnętrzne. Wewnątrz rury pozostaje niewielki nadlew spoiny. Profile rurowe dają się metodą obróbki plastycznej roztłaczać, obciskać, spłaszczać, wywijać obwodowo na obrzeżach (wywijanie kołnierzy) oraz frezować. Konstrukcje stalowe projektowane z rur kwadratowych i prostokątnych giętych na zimno posiadają szereg zalet w stosunku do identycznych rozwiązań z kształtowników walcowanych na gorąco.

Do niewątpliwych zalet kształtowników giętych na zimno należy zaliczyć:

  • korzystną charakterystykę wytrzymałościową przekroju przy ściskaniu, skręcaniu i zginaniu. Przekroje z rur prostokątnych lub kwadratowych są korzystniejsze od rur okrągłych w przypadku zastosowania ich jako prętów ściskanych mimośrodowo lub zginanych. W przypadku rur kwadratowych, porównywanych z rurami okrągłymi o identycznym polu przekroju i zbliżonych wymiarach, ich wskaźnik wytrzymałości jest wyższy o ok. 30%,
  • mniejszą powierzchnię zewnętrzną do zabezpieczeń antykorozyjnych o 30-50% w stosunku do elementów z kątowników lub dwuteowników,
  • zmniejszenie zużycia stali o 30-50% w porównaniu z analogicznymi konstrukcjami projektowanymi z profili walcowanych,
  • mniejszą pracochłonność oraz łatwość montażu konstrukcji z uwagi na maty ciężar oraz większą sztywność elementów,
  • estetyczny wygląd profili pozwalający na eksponowanie elementów konstrukcji i uzyskiwanie ciekawych efektów architektonicznych,
  • korzystniejszy kształt w stosunku do rur okrągłych z uwagi na płaskie powierzchnie ścianek, co ułatwia i zmniejsza koszty wykonywania elementów w wytwórni,
  • wstępne zabezpieczenie powierzchni rur przed korozją, uzyskiwane w procesie produkcji, ułatwiające późniejsze malowanie konstrukcji,
  • gotowe powłoki cynkownicze.

O zastosowaniu takich czy innych profili decydują przeważnie względy ekonomiczne, należy jednak podkreślić niewątpliwe korzyści jakie uzyskuje się przy stosowaniu profili z rur prostokątnych i kwadratowych do stalowych konstrukcji budowlanych. Do najważniejszych należą niskie zużycie stali oraz niskie koszty ochrony przed korozją. Konstrukcja z rur nie powinna być droższa od podobnej, lecz cięższej konstrukcji wykonanej z profili walcowanych na gorąco. Nie należy przy tym porównywać jednostkowego kosztu wykonania 1 tony cięższej konstrukcji z profili walcowanych z kosztem wytworzenia 1 tony lżejszej konstrukcji z rur. Pełny rachunek ekonomiczny wymaga, aby dokonać porównania bilansu kosztów inwestycji i eksploatacji oraz konserwacji konstrukcji całego budynku, analizując warianty dla różnych kształtowników i mając na uwadze okres eksploatacji konstrukcji. Należy oczekiwać, że łączne koszty użytkowania konstrukcji wykonanej z rur kwadratowych i prostokątnych będą mniejsze przy zdecydowanie długim okresie eksploatowania obiektu.

Bezpłatne katalogi produktów można zamówić na stronie:
www.stalprodukt.com.pl lub telefonicznie.

<< powrót  drukuj drukujCopyright © 2009 Wydawnictwo RAM, wykonanie serwisu: Indecity